olejomaµba
olejomaµba
akvarel
olejomaµba
olejomaµba
olejomaµba
olejomaµba
olejomaµba
akrylová maµba
olejomaµba
akrylová maµba
olejomaµba - na dreve
sklomaµba
akrylová maµba
sklomaµba
akrylová maµba
akrylová maµba
akrylová maµba
olejomaµba
akvarel
grafika - monotyp
fotografia
olejomaµba
akrylová maµba
olejomaµba
grafika - sgrafito
grafika - lept
olejomaµba
akrylová maµba
akvarel
kresba
kresba
kresba
sklomaµba
akrylová maµba
grafika - sgrafito
sklomaµba
sklomaµba
fotografia
kresba
olejomaµba
akrylová maµba
akrylová maµba
olejomaµba
akrylová maµba
grafika - monotyp
fotografia
akrylová maµba
textilná maµba
grafika - linoryt
akvarel
kresba
akvarel - kresba
akrylová maµba
olejomaµba
akvarel - kresba
grafika - suchá ihla
fotogaria
grafika - linoryt
olejomaµba
fotografia
akrylová maµba
akrylová maµba
akrylová maµba
akvarel
akrylová maµba
akrylová maµba
fotografia
akvarel
kresba
akrylová maµba
sklomaµba
akrylová maµba
akrylová maµba
fotografia
textilná maµba
akrylová maµba
olejomaµba
akrylová maµba
grafika - linoryt
sklomaµba
grafika - linoryt
akvarel
grafika - serigrafia
fotografia
akvarel
grafika - linoryt
akrylová maµba
kresba
akrylová maµba
akvarel - kresba
grafika - monotyp
akrylová maµba
fotografia
grafika - monotyp
sklomaµba
výber z tvorby SLÁVIKatky
PROFIL - SLÁVIK Katka portfólio
SLÁVIKatka

S - Sláviková - INICIÁLKAolejomaµba

 

grafika - linoryt

Volám sa
Katarína Volčková Sláviková
som výtvarníčka a výtvarná pedagogička v jednej osobe.

 

Personálie:
Narodená: 1977 v Prešove.
Bydlisko: Žijem v Prešove.
Záľuby: umenie každého druhu,
skvelé knihy,  šport a móda.

Štúdium:
1996/2oo1
- Vysoká škola PU FHPV- Magisterské štúdium - denné - Diplomová práca 2001 – ukončenie štúdia titulom Mgr.
Viac podrobných informácií a fotodokumentácie nájdete na webe: www.atelier.malby.sk/profil
2oo2/2oo4
- Rigorózne štúdium - externé - Rigorózna práca 2004  – ukončenie štúdia titulom PaedDr.
Viac podrobných informácií a fotodokumentácie nájdete na webe: www.atelier.malby.sk/profil
2oo5 - 2oo8
- Dištančne celoľivotné štúdium

Webové stránky:
URL http://www.icq.sk
URL http://www.malby.sk

URL http://www.kendice.sk
URL http://www.burda.sk
URL http://www.market.sk

faxe a telefón - 0692 033 602
mobil: O2 - o949 181 362

kombinovaná technika - akvarel, kresba

 

PRIVAT:
Námestie 1. mája Prešov 080 01 SLOVAKIA
e-mail: slavik@malby.sk
mobil: 0949 181 362

OFFICE: ZUŠ -VO; Ul. Októbrová 32; Sídlisko II. Prešov 080 01
Webová ateliérová stránka: www.atelier.malby.sk/skola.html

viac info:
ZDROJ:  POPOVCOVÁ, G. 2005. Predstavujeme: Katarína Volčková Sláviková. In Pedagogické rozhľady,
č. 4, s. 21. ISSN 1335 -0404

 

slavik@malby.sk

 

Aktualizované

o1. mája 2oo4